Zdieľať

Dostali sme na starosti ako 2nd unit vyhotoviť pár doplňujúcich spotíkov pre novú sériu reklám od Telekomu. Balóny, deti, rýchla jazda na bicykli a pekné dievčatá, to všetko nás sprevádzalo pri nakrúcaní. Všetko začalo ako nevinný virálik na web a skončilo ako plnohodotný spot letnej kampane so Saganom. Moderné audio-vizuálne diela sú ako živý organizmus. Častokrát sa vyvíjajú a rastú počas výrobného procesu.
Požiadavkou klienta bolo popri hlavnom spote, nakrútiť dva spoty, ktoré by sa prekrývali s materiálom hlavného spotu. Ten sa nakrúcal na niekoľko kamier, hlavný záznam na ARRI Alexu a vedľajšie bicyklové zábery na RED Epic a GoPro. My sme s nimi ladili zábery zo SONY FS700r, kde sme nakrúcali na rekordér ATOMOS Samurai. V gradingu nebolo jednoduché zladiť zábery z FS700 na Alexu.
Spot, ktorý sme vypustili do visielania ako prvý, sa volá Explanatory. 
Požičali sme si jednu zo slečien hlavného spotu a cieľom bolo nakrútiť doručenie video-selfie hlavnej postavy svojej kamarátke. Pôvodne sa malo nakrúcať pri eurovei, kde sa odohrávali aj scénky hlavného spotu, no nakoniec sme to nakrútili v Sade Janka Kráľa, kde sme s 2nd unit štábom nakrúcali 2/3 celkového materiálu v daný deň, aby sme minimalizovali presuny a problémy s tým spojené. Na nakrútenie týchto polodetailov, detailov a veľkých detailov herečky s telefónom vo všetkých možných výrazoch, pózach a pozíciách telefónu, sme mali cca hodinku a pol. Celý deň sme (nie len my) hrali o čas. Hlavný štáb sa rozdeľoval na štáb A a štáb B, potom sme boli my 2nd unit a behal tam ešte aj Making of štáb. Bolo potrebné nakrútiť niekoľko hlavných spotov, dva naše viraly a internetové videá a to všetko s jedným Saganom. Zdalo sa to ako nesplniteľná misia, ale pri skvelej organizácii produkcie sme túto úlohu nakoniec splnili. My sme po hodine a pol museli pustiť našu herečku a prišli nám ďalší herci pre druhý viral, na ktorý sme mali dostať dabléra na bicykli a to tiež len na limitovanú dobu, za ktorú sme museli nakrútiť komplikovaný trikový záber s balónmi a deťmi. To ale bližšie opíšem neskôr, keď tento druhý spot oficiálne vyjde do éteru :)...