Zdieľať

Po troch rokoch sme sa opäť podujali vytvoriť ďalšiu prezentáciu pre Katarínu Ivankovú a jej skupinu SENSE. Prvýkrát sme vytvorili krátky príbeh, ktorý obsahoval niekoľko choreografií rôznych štýlov. Tentoraz to ale mal byť dynamický trailer, prestrihaný z troch vybraných choreografií. Najdôležitejšou z nich bola skladba Be Italian, ktorá obsahovala 3 ďalšie rôzne štýly. Cieľom teda bolo nakrútiť čo najviac materiálu a prestrihať ho do krátkeho, ale dynamického a výstižného prezentačného klipu. O hlavnú produkciu sa starala sama Katka Ivanková a všetky technické a predprodukčné záležitosti som zabezpečil ja. Dal som dohromady osvedčenú partiu (Marek Kováč ako hlavný kameraman, Majo Žilinčan ako technik a osvetľovač a jeho asistentka) a spolu sme sa postarali o výsledný obraz. S Marekom sme dali po obhliadkach priestoru dohromady svetelný set, o ktorý sa na pľace staral Majo s asistentkou. Nakrúcalo sa na Sony FX700r a rekordér Atomos SAMURAI, ktorý nám dal viac priestoru pre grading a postprosukciu. Od KB Shopu sme okrem svetiel mali aj žiarovkový pás, ktorý sme pripevnili o okraj javiska tak aby nám vytváral kabaretnú atmosféru. Všetko sme chceli mať ponorené do tmy a hrať sa len so svetlom, siluetalmi a pod...
Obraz bol v postprodukcii finálne len farbený (color grading) a okrem toho nebola použitá žiadna postprodukcia, ani retuš, lens flares či iné. Samozrejme okrem úvodnej grafiky a záverečných titulkov ;-)