Zdieľať

Boli sme súčasťou nakrúcania novej série komunikačného seriálu Poštovej banky, v ktorom si zahrali hviezdy ako Anna Šišková, či Ľubo Kostelný. Od rána štáb tvrdo makal na pripravení techniky a scénografie. Nakrúcalo sa na 3 kamery typu ARRI Alexa, pretože toho bolo veľa na pláne a keďže mali za úlohu zachytiť ľudovú veselicu, bolo potrebné zachytiť každý detail.
Dohromady tri lokácie za jeden deň dá zabrať. Všetky tri sa nachádzali v jednej dedinke za Bratislavou. Prvá lokácia bola svadobná, kde sa nakrúcal samotný obrad a veselica. Druhá lokácia prebiehala neďaľeko a tu sa nakrúcal trikový záver spotu so spadnutím kurníka a šopy. Ako posledné sme zbehli na kopec za dedinu nakrútiť dedinckú poštárku (Annu Šiškovú)  ako si veselo bicykluje do dedinky.
Popri celom nakrúcaní sme mali za úlohu priebežne vypočúvať hercov, ale aj predstaviteľov agentúry a lienta. Bolo nutné zachytiť prípravu náročných trikových sekvencií a ich realizáciu. Zábery sa opakovali niekoľkokrát aby sa vyladili aj tie najposlednejšie chyby a zladiť zvieratá, padajúce ploty, dym, holuby a i. nebolo určite jednoduché.
Všetko sa ale nakoniec zvládlo v prijateľnom čase a výsledok môžete zhliadnuť v televízii alebo na internete. My Vám ponúkame zostrihanú verziu making of a skrátenú o výpovede protagonistov, pretože jedna vec je objednať si making of a druhá vysporiadať sa s právami na odvisielanie podobného formátu.  Klient teda určil plnú verziu tohto dokumentu len na svoje interné účely. Ale myslím, že dostanete aspoň minimálnu predstavi o tom, ako to na nakrúcaní prebiehalo ...