Zdieľať

Tento portál je viacmenej jediný svojho druhu na Slovensku a okolí, má medzinárodný dosah a všetko sa to deje v jednom domčeku v Bratislave. Je to sociálna sieť pre mamičky, ktorá zabezpečuje prakticky všetko od bazáru, cez množstvo informácií o materstve až po aktívne fórum. Pracovné prostredie a príjemná atmosféra doplnená vynikajúcimi domácimi obedmi, sú jedny z mnoha predností tejto firmy. Požiadali nás teda o zachytenie tohto prostredia v čo najprirodzenejšej forme, aby mali návštevníci, mamičky a  členovia tohto portálu možnosť vidieť ľudí, ktorí im denno denne radia a pomáhajú.
Nakrúcalo sa dva dni. Prvý slúžil čisto len pre ilustráky, zábery pracovníkov, z porady, z obeda, priamo pri práci, ale aj pri oddychovaní, či iných aktivitách. Druhý deň bol určený pre nakrúcanie rozhovorov, takže sme postupne volali paracovníkov z rôznych oddelení, nastavili a nasvietili scénu a voľne diskutovali. Keďže tento portál funguje v mnohých krajinách, vyspovedali sme aj zástupcov Nemecka, Francúzska a Čiech.