Zdieľať

Krátky web teaser novej internetovej stránky spoločnosti Finportal. Objednávka prišla od agentúry LV Promo. Celkový motion design a animácia v 3D priestore prebiehala v After Effects. Zadanie bolo, rozhýbať jednotlivé elementy a informácie o spoločnosti v 3D priestore. Navrhli sme jednu kontinuálnu jazdu kamerou smerom vpred, počas ktorej sa budú vysúvať a animovať potrebné informácie. Keďže bol časový priestor obmedzený, bolo treba sekvenciu zdynamizovať a zmestiť sa do časového zadania.