Zdieľať

Autor tohto počinu Marek Wolf nás oslovil s nakrútením videoklipu pre túto skladbu. Zhotoili sme podľa požiadaviek scenár, dali dohromady potrebný štáb a vydali sa hľadať lokáciu. Všetko bolo treba nakrútiť na jednej lokácii, kde sme mali požiadavku flexibility nastavenia scény a ešte aj možnosť otvoreného ohňa, samozrejme za dozoru odborníka. Oslovili sme teda profesionálneho fakíra Igora Slováka, ktorý s ohňom pracuje denno denne skoro celý život. Vďaka nemu sme si mohli dovoliť bezpečne nakrútiť zábery, ktoré sme si naplánovali, vrátane diaľkového odpaľovania ohňovej dráhy - záber kedy kamera nasleduje od iskry postupne vzplanúci oheň po zemi. Nakrúcalo sa dva dni na kameru SONY FS700R prevažne s koľajnicovou jazdou. Prvý deň sme nakrúcali iba kapelu (speváka Pala Plevčíka a gitaristu Mareka Wolfa) a intro. Druhý deň bol už zložitejší a zdĺhavejší na prípravu a samotnú realizáciu. Nakrúcali sme chronologicky od čistého uprataného priestoru, až po spálenisko. V mnohých scénach pomohla aj postprodukcia, kde sa pridávali do popredia plamene alebo dym. Výsledné dielo potom spojil dohromady color grading s trochou chromatickej aberácie.